Русский   English

Продукция Гринизация, дозировки, правила приёма

Биохимический состав МНФК Гринизация

Гринизация в клинической практике

Научные публикации

Научные конференции

Контакты, вопросы

Информация для ученых и практикующих врачей


   

 Информация для ученых и практикующих врачей

 
 

Приглашаем к сотрудничеству ученых и практикующих врачей

Ознакомиться с договором

Ознакомиться с картой больного

Противотуберкулёзные антибиотикиКАРТА
медико – статистичного спостереження
за результатами використання методу «Грінізація» при лікуванні хворого
1.1 Хворий _____________________________
1.2 Стать чол./жінка
1.3Вік_____
П.І.П
1.4 Діагноз основний: _________________________________________________
____________________________________________________________________
1.5 Супутні хвороби __________________________________________________
____________________________________________________________________
2.0 Основне лікування. Дата призначення __________ При зміні дози вказати


Назва препарату

Первинна
доза

Термін

Через 2 тижні
Фак. дата _____

Через 4 тижні
Факт.дата____

Через _______
Факт.дат ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Грінізація     


Грін Про

 

 

 

 

 

Грін Мікс

 

 

 

 

 

4. Клінічні ознаки за балами: 0-відсутні,1-мінімально виражені,2-помірно 3 - значно

Ознаки

До  лікування Дата ______

 Через 2 тижні
Фак. дата _____

Через 4 тижні
Факт.дата____

Через _______
Факт.дат _____

Загальна слабкість

 

 

 

 

Зниження апетиту

 

 

 

 

Сонливість вдень

 

 

 

 

Порушення сну

 

 

 

 

Порушення апетиту

 

 

 

 

Зміна маси тіла

 

 

 

 

Диспепсичні явища

 

 

 

 

Надмірна вага

 

 

 

 

Біль будь-якої локалізації

 

 

 

 

Жовтяниця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Додати не перелічене.

 

5.0 Дані лабораторних досліджень:
   5.1 Загальний аналіз крові:


Показники

До лікування

 Через 2 тижні
Фак. дата _____

Через 4 тижні
Факт.дата_____

Через _______
Факт.дат ____

еритроцити

 

 

 

 

гемоглобін

 

 

 

 

лейкоцити

 

 

 

 

нейтрофіли

 

 

 

 

еозинофіли

 

 

 

 

лімфоцити

 

 

 

 

тромбоцити

 

 

 

 

кольоровий показник

 

 

 

 

ШОЕ

 

 

 

 

    5.2 Важливі показники біохімічного аналізу крові :

Показники

До лікування

 Через 2 тижні
Фак. дата _____

Через 4 тижні
Факт.дата____

Через _______
Факт.дат ____

АЛТ

 

 

 

.-

АСТ

 

 

 

 

білірубін (загальний)

 

 

 

 

прямий

 

 

 

 

непрямий

 

 

 

 

лужна фосфатаза

 

 

 

 

?-глутамілтранс пептидаза

 

 

 

 

загальний білок

 

 

 

 

альбумін

 

 

 

 

Гамма- глобулін

 

 

 

 

креатинін

 

 

 

 

Сечова кислота

 

 

 

 

тимолова проба

 

 

 

 

   5.3 Рівень глюкози: до лікування_______через 2 тижня_______4 тижня _____

5.4 Загальний аналіз сечі:


Показники

Дати

До лікування

 Через 2 тижні
Фак. дата _____

Через 4 тижні
Факт.дата_____

Через _______
Факт.дат ____

густина

 

 

 

 

реакція

 

 

 

 

білок

 

 

 

 

лейкоцити

 

 

 

 

еритроцити

 

 

 

 

циліндри(г)

 

 

 

 

циліндри (з)

 

 

 

 

циліндри (в)

 

 

 

 

бактерії

 

 

 

 

  5.5 Ліпідограма:


Показники

Дати

До лікування

 Через 2 тижні
Фак. дата _____

Через 4 тижні
Факт.дата_____

Через _______
Факт.дат _____

ЗХ

 

 

 

 

ТГ

 

 

 

 

ЛПНЩ

 

 

 

 

ЛПВЩ

 

 

 

 

  5.6 Маркери гепатитів:
В,С ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.7 Імунограма:


Показники

Дати

До лікування

 Через 2 тижні
Фак. дата _____

Через 4 тижні
Факт.дата_____

Через _______
Факт.дат ______

CD3

 

 

 

 

CD4

 

 

 

 

CD8

 

 

 

 

CD14

 

 

 

 

CD19

 

 

 

 

CD16\56

 

 

 

 

HLA-DR

 

 

 

 

6.0 Інструментальні методи дослідження:
6.1УЗД органів черевної порожнини (до і після лікування) __________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
6.2 ЕФГДС (до і після лікування) __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
6.3 Колоноскопія (до і після  лікування по показах) ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6.4 Копрологічне дослідження (до і після лікування) _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
6.5 Бактеріограма фекалій(до і після  лікування) _________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________
6.6 Додаткові дані не перелічених досліджень: ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________
7.0 Призначення МНФК “GRINIZATION” для реабілітації
Рекомендовано ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
8.0Переносимість мультинутрієнтної функціональної композиції
Відмінна _______ добра ________ задовільна _________ не задовільна________
9.0.Ефективність використання мультинутрієнтної функціональної   композиції “GRINIZATION”
Висока___________ помірна ___________ низька _______________

 « ___» ____________ 200  р      Лікар    ______________ _________________
                                                              Підпис                    Прізвище
 

 

 
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi

Все права защищены. © 2007-2012 "Институт Здоровья Нации"

Любое использование материалов и их подборки, элементов дизайна может осуществляться лишь с разрешения Института здоровья Нации и только при наличии ссылки на izn.com.ua